ÖVNINGAR I
SVENSK BASPROSODI

Lärarhandledning och övningar i svenskt uttal inom SFI, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk, av Ylva Slagbrand och Bosse Thorén

Läromedlet består av ett häfte och en ljud-CD, alt. två ljudkassetter. Häftet har två avdelningar; en lärarhandledning bestående av åtta kapitel med viss teori, men mest handfasta undervisningstips. På den ena ljudkassetten finns alla exempel från lärahandledningen intalade (en bandsymbol vid texten visar var det finns intalade exempel). Häftets andra avdelning innehåller systematiskt utbyggda övningar i satsbetoning. Dessa övningar finns på den andra ljudkassetten. CD:n rymmer båda dessa delar.
Övningar i basprosodi

Kapitel 1 Inledning
Presentation av svensk prosodi, väl exemplifierad och några pedagogiska tips, grundade på lång erfarenhet.

Kapitel 2 Ordbetoning
En enkel modell för att presentera och öva betoningsmönster i svenska ord som innehåller 1-4 stavelser (lätt att bygga vidare på). Kan och bör användas första dagen!

Kapitel 3 Sammansättningar o. Dyl.
Detta kapitel går igenom hur betoningen fungerar i sammansatta ord. Det tar upp vanliga problem för eleverna och innehåller även en övning för lärare, som kan tillämpas i undervisningen, ev. med nivåanpassning.

Kapitel 4 Högertryck: Partikelverb och lexikaliserade fraser.
Här presenteras typiska fraser som normalt får högertryck i svenska, inklusive partikelverb. Det finns även färdiga övningar.

Kapitel 5 Övningar med textläsning
Ett av de absolut nyttigaste kapitlen. Om du läser detta noga, kan du sedan öva betoning på sammanhängande texter av alla typer och svårighetsgrader. Utgångsmaterialet behöver inte ens vara en skriven text, eftersom övningen bygger på att eleverna hör betoning och längd.

Kapitel 6 Prosodi och poesi
Två dikter presenteras komplett med markerad längd (vilket innebär att betonad stavelse också är utmärkt). Pedagogisk kommentar och en övning finns också med.

  Kapitel 7 Peklek
Här presenteras två uppsättningar ord; den ena för att träna betoning på rätt stavelse enligt principen om minimala par (fast presentationen är inte parvis!), och den andra för att lägga längd på rätt ljud. Övningen kopieras lämpligen till stordia. Den brukar motivera eleverna att anstränga sig lite extra, men bör komma in när eleverna är "varma i kläderna".

Kapitel 8 Flytfaktorer
Det enda kapitel som inte innehåller prosodi i egentlig mening. Här tar vi upp de knep som vi svenskar - oftast omedvetet - använder för att mjuka upp ordgränserna inom ett yttrande.

Kapitel 9 är lika med häftets andra avdelning, dvs. övningar i satsbetoning för eleverna. Utbyggnaden går från två ord upp till sexordssatser. På ljudkassetten finns alla exempel med paus mellan. Dessa övningar visar sambandet mellan grammatik och betoning, och befäster en "stanadardbetoning" i flerordsyttranden.

Materialet beställes från:
www.semikolon.se
Vi lämnar rabatt vid större kvantiteterUppdaterad: 12-05-29 ©Webgraph