BETONINGS-HANDBOKEN


Liten hjälpreda fÖr oss
som undervisar i
svenska som andraspråk

av
Bosse Thorén
Betoningshandboken går på ett lättfattligt sätt igenom de viktigaste delarna av svensk prosodi. Den fÖrutsätter nästan inga fonetiska fÖrkunskaper hos läsaren, just fÖr att vara lättillgänglig fÖr alla intresserade.
Det är endast 20 sidor text exklusive litteraturtips, och texten är uppdelad på fÖljande kapitel:
Betoningshandboken - slutsåld
  • VARF÷R JUST BETONING?
  • STAVELSEN
  • BETONINGENS ROLL
  • BETONINGENS MANIFESTATION
  • BETONING OCH LÄNGD I SVENSKA
  • NÅGOT OM HUR VI AUTOMATISKT OCH OMEDVETET F÷RLÄNGER KONSONANTLJUD
  • SATSBETONING
  • TVÅ ORD - ETT TRYCK
  • ETT ORD - TVÅ TRYCK
  • TONACCENT I SVENSKA
Boken är skriven fÖr att underlätta undervisning i svenskt uttal. Den kostar 60 kr inkl. moms och exkl. porto, och kan beställas här. Betalning sker mot bifogad faktura (inga kontokortsnummer på "nätet").
Ja tack! Jag beställer häftet "BETONINGSHANDBOKEN" - 60 SEK. Antal:

Namn:
Email:
Telefon:
Adress:
Postadress:


Updated: 12-10-24 ©Webgraph