BT BÄTTRE SVENSKA

BT Bättre Svenska

Nyttiga och/eller trevliga länkar med anknytning till svenskt uttal, fonetik eller svenska som andraspråk

Olle Kjellins hemsida http://olle-kjellin.com/SpeechDoctor/index2.html
Paula Grossmans hemsida www.prosodia.se
Logoped Liv Fridefors https://logopedliv.se/
Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk https://www.andrasprak.su.se/
Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet www.biling.su.se
Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet www.ling.su.se
Hartmut Traunmüllers introduktion till fonetik http://www2.ling.su.se/staff/hartmut/tur.htm