BT BÄTTRE SVENSKA

BT Bättre Svenska

Nyttiga och/eller trevliga länkar med anknytning till svenskt uttal, fonetik eller svenska som andraspråk

Olle Kjellins hemsida http://olle-kjellin.com/SpeechDoctor/index2.htm
Paula Grossmans hemsida www.prosodia.se
Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk www.sfi.su.se
Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet www.biling.su.se
Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet www.ling.su.se
Hartmut Traunmüllers introduktion till fonetik http://www2.ling.su.se/staff/hartmut/tur.htm