B  T    B Ä T T R E    S V E N S K A


Bosse Thorén Trapplan 2c, 791 37 Falun Mobil 073-8409908 Kontakt >>


Många svenskar blir irriterade när de inte förstår invandrare och andra utlänningar. Många invandrare och andra utlänningar blir irriterade när de inte gör sig förstådda på svenska. Många uttalsproblem är onödiga. Satsa på bättre uttalsundervisning från början. Med motivation och rätt träning går det även bra att förbättra ett "gammalt" dåligt eller halvbra uttal.

Bosse Thorén
fil. dr i fonetik, hjälper er med
SVENSKT
UTTAL

med betoning på
PROSODI

Lång erfarenhet av SFI och Ssa, både vad gäller undervisning och lärarfortbildning

 • Min specialitet: Föreläser hel- eller halvdag om uttalsundervisning i teori och praktik, och hjälper er prioritera bland metoder och modeller.

 • Skriver eller granskar uttalsavsnittet till ert nya läromedel.


Publikationer
 • Betoningshandboken : Liten hjälpreda för oss som undervisar i svenska som andraspråk. BT Bättre Svenska 1988, 2:a upplagan 1994.
 • Övningar i svensk basprosodi av Ylva Slagbrand och Bosse Thorén: En lärarhandledning och systematiskt utbyggda övningar. Semikolon 1997.
 • Komplementär längd som uttalspedagogisk princip. Ett försök med digital korrigering av duration. C-uppsats vid institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet. Sammanfattning.
 • Uttalsanvisningar , ingår i Svenska utifrån av Bosse Thorén och Nils-Owe Pettersson. Svenska Institutet 1992.
 • Uttalsavsnittet i På svenska! av Ulla Göransson och Mai Parada. Kursverksamhetens förlag 1997.
 • Vem vinner på längden? Två experiment med manipulerad duration i betonad stavelse . D-uppsats vid avdelningen för fonetik vid Umeå universitet 2001.
 • Can V/C-ratio alone be sufficient for discrimination of V:C/VC: in Swedish? A perception test with manipulated durations. Experiment redovisat vid Fonetik 2003 i Umeå. pdf-version
 • The postvocalic consonant as a complementary cue to the perception of quantity in Swedish – a revisit. Bidrag till Fonetik 2005 , Göteborgs universitet. Pdf-version.
 • Andraspråkstalares realisering av svenskans kvantitetsdistinktion. Bidrag till Svenskans beskrivning 28 , 2005, Örebro universitet. Pdf-version
 • Phonologic demands vs system constraints in an L2 setting. Bidrag till Fonetik 2006 , Lunds universitet. Pdf-version
 • Funderingar och forskning kring en basprosodisk undervisningsstrategi för uttalsundervisning i svenska som andraspråk. Sammanfattning av mitt avhandlingsarbete, I Lainio, J. & Leppänen, A. (red) 2007: Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling . Rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilsutna 9-10 november 2006. Swedish Science Press, Uppsala. s 265-284 Pdf-version.
 • Swedish Accent – Duration of Postvocalic consonants in native Swedes speaking English and German. Studie presenterad vid International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS) i Saarbrücken augusti 2007. Pdf-version
 • The priority of temporal aspects in L2-Swedish prosody: Studies in perception and production . Min doktorsavhandling i fonetik, institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, 2008. Pdf-version.
 • Rätt betoning gör dig förstådd. Artikel i Språktidningen nr 1 2009 Pdf-version.
 • Inte utan konsonantlängd. Konferensbidrag till Svenskans beskrivning 30 2009. Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. Pdf-version.
 • Durations of phonologically long segments in native and foreign accented Swedish. Konferensbidrag vid Fonetik 2010 , inst. för lingvistik. Lunds universitet, 2-4 juni 2010. Pdf-version.
 • Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare – Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Artikel i Lisetten nr 3/2010 . Pdf-version
 • Perceived quality of Swedish with a foreign accent – Comparison of speech with different temporal organization. Bidrag till Fonetik 2012 , Göteborgs universitet. pdf-version.
 • Dags att skrota ”lång och kort vokal” inom svenska som andraspråk. I Bihl, B., Andersson, P. och Lötmarker, L. (red.) Svenskans beskrivning nr 32 . Karlstads universitet oktober 2011, s 296-304. Publicerad 2013. Pdf-version
 • Relative durations of post-vocalic consonants in read-aloud Spanish by native Swedish L2-learners. Bidrag till Fonetik 2013, Linköpings universitet, s 81-84. Pdf-version.
 • Svensk fonetik för andraspråksundervisningen. En ganska tunn bok, skräddarsydd för dig som ska undervisa i svenskt uttal. Preliminära versioner 2012-2013 har använts inom lärarutbildningen ett par år. Kom ut på Vulkan hösten 2014.
 • How to choose between pronunciation goals when teaching Swedish as a second language. Bidrag till 17th World Congress of the International Association of Applied Linguistics (AILA). 10 - 15 August 2014, Brisbane, Australia. Abstract. Poster.
 • What affects recognition most – wrong word stress or wrong word accent? Åsa Abelin & Bosse Thorén. Bidrag till Fonetik 2015 i Lund, 8-10 juni. Pdf
 • Turning a Didactic Experience into Science, and back: Teaching Swedish Pronunciation to Adult Immigrants. Kapitel 7 i boken Språkdidaktik - Researching Language Teaching and Learning, utgiven i juni 2015 av Eva Lindgren och Janet Enever vid Institutionen för Språkstudier vid Umeå universitet. Pdf
Material till fonetik och uttal, nordiska språk i Uppsala och andra lärarkurser.

Trevliga och/eller nyttiga länkar

English

Bosse Thorén, PhD in Phonetics, helps You with everything concerning pronunciation in learning or teaching Swedish as a Second Language.
 • Practical instruction, specially Swedish prosody.
 • Teacher training and advice.
 • Lectures on models and methods.
 • Designing and production of exercise texts and tapes/CD.