B  T    B Ä T T R E    S V E N S K A


Bosse Thorén Lantgårdsvägen 9D, 462 32 Vänersborg. Mobil 073-8409908 Kontakt >>


Många svenskar blir irriterade när de inte förstår invandrare och andra utlänningar. Många invandrare och andra utlänningar blir irriterade när de inte gör sig förstådda på svenska. Många uttalsproblem är onödiga. Satsa på bättre uttalsundervisning från början. Med motivation och rätt träning går det även bra att förbättra ett "gammalt" dåligt eller halvbra uttal.

Bosse Thorén
fil. dr i fonetik, hjälper er med
SVENSKT
UTTAL

med betoning på
PROSODI

Lång erfarenhet av SFI och Ssa, både vad gäller undervisning och lärarfortbildning


  • Hjälper er med uttalsavsnittet till ert nya läromedel.


PublikationerTrevliga och/eller nyttiga länkar

English

Bosse Thorén, PhD in Phonetics, is now retired, but can to some extent help You with pronunciation in learning or teaching Swedish as a Second Language.